VI VAR BARN DÅ

Short film / in pre-production

In co-production with SVT & Film i Skåne
With support from Swedish Film Institute, 

Konstnärsnämnden & Malmö Stad.

 

Screenwriters & directors: Alexander Abdallah & Mustafa Al-mashhadani

Producer: Adam Lunneborg

+46 (0) 765 61 02 58

info@carbsfilm.com

Carbs Film logo

Idunsgatan 6

214 30 Malmö, Sweden